Kategoria: Chłodzenie silnika

– Uszczelniacze w nowoczesnych ukłdach chłodzenia mogą prowadzić do blokad i niedostatecznej wydajności chłodzenia.
– Zastosowanie uszczelniacza nie jest trwałą metodą naprawy.

W przypadku nowoczesnych układów chłodzenia (technika rur płaskich) przekroje kanałów cieczy chłodzącej są tak małe, że przy zastosowaniu uszczelniaczy może dochodzić do wewnętrznych blokad. W ten sposób np. mogą zatykać się częściowe obszary chłodnicy [...]

– W przypadku zanieczyszczeń płynu chłodzącego (olej, korozja) lub utworzenia się kamienia kotłowego (wapń) lub szlamu.
– W przypadku zastrzeżeń co do podwyższonej temperatury silnika lub niedostatecznej mocy ogrzewania.

Przy zanieczyszczeniach układu chłodzenia trzeba spuścić płyn chłodzący i przepłukać układ chłodzenia.

Mogą wystąpić następujące zanieczyszczenia:

– olej (uszkodzona uszczelka głowicy,

– rdza (korozja wewnętrzna silnika),

– aluminium (wewnętrzna [...]

– Elementy układu chłodzenia i płyn chłodzący należy regularnie kontrolować.

Układ chłodzenia, tak jak i układ klimatyzacji, należy regularnie kontrolować. Widoczne elementy układu chłodzenia (chłodnica, węże, zbiornik wyrównawczy, pasek pompy wody) należy przy tym poddać kontroli wzrokowej. Czy przyłącza są mocne? Czy pasek jest dostatecznie naprężony lub uszkodzony? Czy lamele chłodnicy nie są pozatykane (insekty itd.)? Czy nie wycieka płyn chłodzący?

Poza [...]

– Środków przeciw zmrożeniowych różnych rodzajów nie wolno mieszać.

Środki zapobiegające zamarzaniu i ich dodatki są dostosowane do danych materiałów silnika i systemu chłodzenia. Silnik odlewany wymaga innych dodatków niż silnik aluminiowy, a wymiennik ciepła ogrzewania z metali kolorowych innych dodatków niż wymiennik ciepła z aluminium. Mieszanie różnych środków antyzmrożeniowych moze w przypadku ekstremalnym prowadzić [...]

– Tak, o ile stopień twardości wynosi poniżej 3,9 mmol / l (22°dH).

Woda z kranu, do stopnia twardości 3,9 mmol / l, co odpowiada niemieckiemu stopniowi twardości 21 (woda twarda), nadaje się do uzupełniania i napełniania systemu chłodzenia. Zastosowanie wody zdemineralizowanej (destylowanej) jest konieczne tylko wtedy, gdy woda jest bardzo twarda lub stopień twardości [...]

– Optymalny stosunek mieszanki woda/ antyzamrażacz to pomiędzy 60:40 a 50:50.

Zasadniczo przy stosunku mieszanki i specyfikacji środka chłodzenia należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu. Typową mieszanką woda/ antyzamrażacz jest stosunek 60:40 do 50:50. Odpowiada to z reguły ochronie mrozowej – 25 °C do – 40°C. Minimalnym stosunkiem mieszanki powinien być stosunek 70:30, a maksymalnym 40:60. [...]

– Dodatki podlegają określonemu zużyciu.

Dodatki zawarte w półynie chłodzącym podlegają określonemu zużyciu. To znaczy doprowadzane są one kiedyś do takiego zużycia, że nie spełniają już dostatecznie pomyślanych dla nich zadań. Jeśli np. dodatki antykorozyjne zużyją się, może dojść do brązowego zabarwienia czynnika chłodzącego. Okresy wymiany czynnika chłodzącego są zależne m.in. od jakości czynnika chłodzącego i [...]

– Płyn chłodniczy chroni nie tylko przed mrozem, lecz także przed przegrzaniem.
– Dodatki zapobiegają zwapnieniom i korozji.

Nadrzędnym pojęciem na ciecz znajdującą się w systemie chłodzenia jest płyn chłodzący. Płyn chłodzący jest mieszanką wody, antyzamrażacza (glikolu) i dodatków. Chroni silnik i komponenty układu chłodzenia nie tylko przed mrozem. Płyn chłodzący ma za zadanie przejmować ciepło silnika i poprzez chłodnicę odprowadzać do [...]

    Back to top