Informacje

Bądź na bieżąco

Dlaczego system chłodzenia także latem wymaga środka ochrony przed zamarzaniem i dodatków?

– Płyn chłodniczy chroni nie tylko przed mrozem, lecz także przed przegrzaniem.
– Dodatki zapobiegają zwapnieniom i korozji.

Nadrzędnym pojęciem na ciecz znajdującą się w systemie chłodzenia jest płyn chłodzący. Płyn chłodzący jest mieszanką wody, antyzamrażacza (glikolu) i dodatków. Chroni silnik i komponenty układu chłodzenia nie tylko przed mrozem. Płyn chłodzący ma za zadanie przejmować ciepło silnika i poprzez chłodnicę odprowadzać do otoczenia.

Ponieważ glikol ma znacznie wyższy punkt wrzenia niż woda, przy prawidłowym stosunku mieszanki czynnika chłodzącego (patrz „Jaki jest właściwy stosunek mieszanki…“) i ciśnieniu systemowym 1 do 2 bar można podnieść punkt wrzenia do 135 °C. Przyczynia się to do znacznych rezerw wydajności czynnika chłodzącego, ponieważ średnia temperatura czynnika chłodzącego w nowoczesnych silnikach wynosi ok. 95 °C i tym samym znajduje się nawet poniżej punktu wrzenia czystej wody (100 °C).

Dodatki w czynniku chłodzącym tworzą warstwę ochronną na powierzchniach metali elementów systemu chłodzenia i zapobiegają zwapnieniom i korozji. Tym samym system chłodzenia potrzebuje także – i to właśnie latem – dostatecznej domieszki antyzamrażacza i dodatków.

Według materiałów firmy Hella

Back to top