Informacje

Bądź na bieżąco

Czy układ chłodzenia wymaga konserwacji?

– Elementy układu chłodzenia i płyn chłodzący należy regularnie kontrolować.

Układ chłodzenia, tak jak i układ klimatyzacji, należy regularnie kontrolować. Widoczne elementy układu chłodzenia (chłodnica, węże, zbiornik wyrównawczy, pasek pompy wody) należy przy tym poddać kontroli wzrokowej. Czy przyłącza są mocne? Czy pasek jest dostatecznie naprężony lub uszkodzony? Czy lamele chłodnicy nie są pozatykane (insekty itd.)? Czy nie wycieka płyn chłodzący?

Poza sprawdzeniem stanu płynu chłodzącego, zawartości środka zapobiegającego zamarzaniu i stopnia czystości, nie może zabraknąć kontroli działania termostatu, wentylatora chłodnicy i ewentualnie istniejących zaworów elektrycznych. Ponieważ dodatki czynnika chłodzącego zużywają się (patrz także „Dlaczego należy wymieniać płyn chłodzący“), należy go wymieniać w określonych odstępach czasu. Przez to, że system chłodzenia i układ klimatyzacji wzajemnie na siebie wpływają i komponenty często znajdują się ciasno blisko siebie, zaleca się wspólną kontrolę/konserwację obu systemów.

Według materiałów firmy Hella

Back to top