Informacje

Bądź na bieżąco

Jaki jest właściwy stosunek mieszanki wody i środka ochrony przed zamrożeniem?

– Optymalny stosunek mieszanki woda/ antyzamrażacz to pomiędzy 60:40 a 50:50.

Zasadniczo przy stosunku mieszanki i specyfikacji środka chłodzenia należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu. Typową mieszanką woda/ antyzamrażacz jest stosunek 60:40 do 50:50. Odpowiada to z reguły ochronie mrozowej – 25 °C do – 40°C. Minimalnym stosunkiem mieszanki powinien być stosunek 70:30, a maksymalnym 40:60. Przez dalsze zwiększanie udziału antyzamrażacza (np. 70%), nie osiąga się obniżenia punktu zamrażania. Przeciwnie, nierozcieńczony środek zapobiegający zamrażaniu zamarza już przy -13°C i nie odprowadza dostatecznie ciepła z silnika. Istnieje niebezpieczeństwo, że silnik się przegrzeje.

Według materiałów firmy Hella

Back to top