Informacje

Bądź na bieżąco

Czy płyny chodnicze można między sobą mieszać?

– Środków przeciw zmrożeniowych różnych rodzajów nie wolno mieszać.

Środki zapobiegające zamarzaniu i ich dodatki są dostosowane do danych materiałów silnika i systemu chłodzenia. Silnik odlewany wymaga innych dodatków niż silnik aluminiowy, a wymiennik ciepła ogrzewania z metali kolorowych innych dodatków niż wymiennik ciepła z aluminium. Mieszanie różnych środków antyzmrożeniowych moze w przypadku ekstremalnym prowadzić do poważnych uszkodzeń.

Tak na przykład środki zapobiegające zamarzaniu G 11 i G12 od Audi/VW, ze względu na wzajemną nietolerancję, nie mogą być ze sobą mieszane. W innym przypadku może dojść do poważnych uszkodzeń silnika. Nowoczesny G12 plus wbrew temu bez problemu może być stosowany razem z G11 i G12. Tym samym przed dolewaniem i napełnieniem systemu chłodzenia należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu odnośnie specyfikacji stosunków mieszanki.

Według materiałów firmy Hella

Back to top