Kategoria: Klimatyzacja

– Filtr – osuszacz wyciąga wilgoć i cząsteczki brudu z układu klimatyzacji, aby chronić przed uszkodzeniem oraz aby zapewnić optymalną wydajność chłodzenia.

Część wilgoci może być zatrzymana przez filtr – osuszacz układu klimatyzacji, który w zależności od systemu nazywany jest także akumulatorem. Stopień nasycenia osiągany jest jednakże po ok. 2 latach okresu eksploatacji. Jeśli osuszacza [...]

– Ponieważ przepuszczalność powietrzna filtra przeciwpyłkowego spada wraz z długością jego użytkowania, konieczna jest jego regularna wymiana, która jest określona także przez producenta pojazdu.
– Zatkany filtr przeciwpyłkowy może zniszczyć silniczek dmuchawy.
– Zaparowane szyby są często skutkiem zanieczyszczonych filtrów.
– Nieprzyjemne zapachy także mogą być wywoływane przez filtr przeciwpyłowy.

Filtr przeciwpyłkowy [...]

– Zagnieżdżające się na parowniku bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy mogą powodować zatęchły zapach oraz wywoływać reakcje alergiczne.

Parownik zamontowany jest pod tablicą rozdzielczą i zintegrowany jest w systemie wentylacji. To trudno dostępne miejsce w swym ciemnym i wilgotnym otoczeniu stwarza idealne warunki do powstawania bakterii, grzybów i mikroorganizmów. Podłożem tego są cząsteczki brudu, które [...]

– Ponieważ rocznie ubywa do 10% czynnika chłodniczego R134a.
– Ponieważ w innym razie nie jest zapewnione zasilanie olejowe kompresora.
– Ponieważ z powodu wilgoci w systemie mogą wyniknąć drogie naprawy.

Wbrew wypowiedziom niektórych producentów pojazdów system klimatyzacji samochodu należy serwisować. Corocznie z systemu w sposób naturalny poprzez węże i elementy połączeniowe uchodzi [...]

Sprężarka klimatyzacji może odbierać od silnika nawet 4 KW mocy. Dla silnika jest to bardzo istotne obciążenie. Dlatego sterownik silnika (ECU) musi sterować włączaniem i wyłączaniem sprężarki. Przed włączeniem sprężarki można zaobserwować podniesienie obrotów silnika. Na przyrządach można dostrzec większe uchylenie zaworu biegu jałowego, wydłużenie czasu wtrysku oraz korekcję konta wyprzedzenia zapłonu. Zmiana tych parametrów [...]

Wyróżniamy trzy sposoby sterowania wentylacją/klimatyzacją:panel sterowania klimatyzacją

– manualny

– częściowo automatyczny (klimatik)

– automatyczny (klimatronik)

Panel sterowniczy automatycznego układu klimatyzacji samochodu Fiat Marea: 1- pokrętło do sterowania żądaną temperaturą, 2- pokrętło wybierania prędkości wentylatora, 3- pokrętło wyboru [...]

Temperatura parownika powinna być możliwie niska ale niższa od 0 stopni Celsjusza. Ze względu na duży wydatek sprężarek i zmienne warunki otoczenia trzeba było zastosować zabezpieczenie pracy parownika. Bez tego zabezpieczenia parownik mógłby osiągać zbyt niskie temperatury w konsekwencji czego woda na parowniku zamarzłaby i przepływ powietrza przez parownik byłby niemożliwy.

 Wentylator klimatyzacjiWentylator skraplacza w dużym stopniu decyduje o sprawnym działaniu układu klimatyzacji. Nasycony ciepłem pobranym w parowniku czynnik chłodniczy po przepompowaniu przez sprężarkę jest kierowany do skraplacza. Skraplacz jest wymiennikiem ciepła służącym do oddania nagromadzonego w czynniku [...]

Sprężarka jest wyposażona w sprzęgło elektromagnetyczne pozwalające na przeniesienie napędu. Sygnał uruchamiający sprężarkę jest napięciowy. Podanie na elektromagnes napięcia 12V uruchamia sprężarkę. Część sprężarek jest na stałe napędzana. Wtedy nie posiadają one sprzęgła. regulator sprężarkiRegulacja pracy odbywa [...]

Czujniki ciśnienia zabezpieczające układ mają najczęściej budowę styczników. W zależności od producenta układu może ich być kilka, w tedy każdy odpowiada za swój zakres ciśnień. Kilka styczników może być zintegrowanych we wspólnej obudowie. Pojedyncze styczniki mają dwa piny, zintegrowane posiadają cztery piny.

czujnik ciśnnienia klimatyzacji

Back to top