Informacje

Bądź na bieżąco

Sterowanie pracą silnika

Sprężarka klimatyzacji może odbierać od silnika nawet 4 KW mocy. Dla silnika jest to bardzo istotne obciążenie. Dlatego sterownik silnika (ECU) musi sterować włączaniem i wyłączaniem sprężarki. Przed włączeniem sprężarki można zaobserwować podniesienie obrotów silnika. Na przyrządach można dostrzec większe uchylenie zaworu biegu jałowego, wydłużenie czasu wtrysku oraz korekcję konta wyprzedzenia zapłonu. Zmiana tych parametrów przygotowuje silnik do dodatkowego obciążenia sprężarką.

 

sterowanie klimatyzacją

W sterowniku ME7.3H4 samochodu Fiat Punto 1242 16V, na włączenie klimatyzacji mają wpływ: temperatura silnika, włącznik klimatyzacji, obroty silnika, prędkość pojazdu, informacja o stanie pracy silnika (bieg jałowy, średnie obciążenie, maksymalne obciążenie)

Wiele sterowników wyposażono w procedury wyłączające sprężarkę klimatyzacji podczas normalnej pracy oraz na wypadek awarii. Gdy obroty silnika spadają zbyt nisko wystarczy odłączyć od silnika sprężarkę by obroty zostały zwiększone. Silnik ustabilizuje swoją pracę i zezwoli na ponowne załączenie sprężarki. Mniejsze jednostki napędowe mogą mieć problem ze zbyt małą mocą silnika. Przy ruszaniu może brakować mocy na dynamiczne przyspieszenie. Dlatego przy ruszaniu sprężarka może być odłączana na kilka sekund. Ten czas wystarczy na rozpędzenie samochodu. Po kilku sekundach ponownie sprężarka zostaje włączona. Gdy pedał gazu jest maksymalnie wciśnięty ECU odłączy sprężarkę „domyślając się” że kierujący potrzebuje całą moc silnika wykorzystać na przyspieszenie samochodu. Istnieją procedury kontrolne pracy silnika wyłączające sprężarkę klimatyzacji nawet na 30 sekund.
Czujnik temperatury silnika ma wpływ na pracę klimatyzacji

Zbyt wysoka temperatura lub uszkodzony czujnik temperatury silnika może blokować uruchomienie sprężarki. Dla przykładu w samochodzie Fiat Stilo do sterowania wentylatorami sterownik wykorzystuje informację z czujnika temperatury silnika oraz czujnika ciśnienia klimatyzacji:

– niska prędkość wentylatora zostaje włączona, jeżeli temperatura płynu chłodzącego silnik przekroczy 97oC a wyłączona przy 94oC lub po 1 sekundzie od odczytania z czujnika ciśnienia w klimatyzacji ciśnienia 15 barów;

– wysoka prędkość wentylatora zostanie uruchomiona, gdy temperatura płynu chłodzącego silnik przekroczy 102oC lub gdy czujnik ciśnienia klimatyzacji wskaże ciśnienie 20 barów;

– gdy temperatura płynu chłodzącego silnik przekroczy 112oC klimatyzacja zostanie wyłączona.

Uszkodzenie czujnika temperatury spowoduje uruchomienie wentylatorów na stałe i może powodować odłączenie sprężarki.
Niektóre usterki zanotowane przez sterownik silnika mogą blokować uruchomienie sprężarki.

Inżynierowie tworzący system zabezpieczenia jednostki napędowej zadbali, by występująca mniej istotna usterka silnika, pozwalała poruszać się pojazdem w celu dojechania do serwisu. Jednak część usterek wpływających bezpośrednio na trwałość silnika będzie powodowało odłączenie sprężarki klimatyzacji. Dlatego gdy nie jest uruchamiana sprężarka klimatyzacji również w sterowniku silnika należy poszukiwać błędów. Niedomaganie silnika pozornie nie związane z klimatyzacją może nie pozwalać na uruchamianie sprężarki. Tylko sprawny silnik gwarantuje pracę klimatyzacji.

Back to top