Informacje

Bądź na bieżąco

Sterowanie pracą parownika

Temperatura parownika powinna być możliwie niska ale niższa od 0 stopni Celsjusza. Ze względu na duży wydatek sprężarek i zmienne warunki otoczenia trzeba było zastosować zabezpieczenie pracy parownika. Bez tego zabezpieczenia parownik mógłby osiągać zbyt niskie temperatury w konsekwencji czego woda na parowniku zamarzłaby i przepływ powietrza przez parownik byłby niemożliwy.

Czujnik sterowania parownikiem

rys. Zamontowany na zasobniku czujnik regulujący pracę parownika. Wyłącza sprężarkę gdy ciśnienie osiąga minimalną wartość. Włącza ponownie gdy ciśnienie wzrasta.
W układach z zaworem rozprężnym temperatura parownika jest sterowana automatycznie przez zawór rozprężny. Reguluje on przepływ czynnika chłodniczego przez parownik tak aby na wyjściu z parownika była możliwie stała temperatura. Taki sposób regulacji jest realizowany dzięki pobieraniu informacji o temperaturze na wyjściu parownika.

W układach z dyszą dławiącą element rozprężny ma stały przepływ. Nie ma on regulacji przepływu. W związku z tym należało zastosować w tych układach inny sposób regulacji pracy parownika. Za parownikiem zamontowano czujnik ciśnienia. Czujnik ten zastępuje element czuły zaworu rozprężnego. Regulacja następuje przez włączenie i wyłączenie sprężarki. Gdy uruchomiona zostaje klimatyzacja sprężarka zasysa czynnik chłodniczy z parownika. Dysza dławiąca pozwala przepłynąć niewielkiej ilości czynnika w konsekwencji czego ciśnienie między dyszą dławiącą a sprężarką obniża się. Im niższe jest ciśnienie tym jest niższa temperatura odparowania czynnika chłodniczego. Czujnik sterujący pracą parownika, znajdujący się za parownikiem, odczytuje zbyt niskie ciśnienie i wyłącza sprężarkę. Pracująca dmuchawa dostarcza ciepłe powietrze na parownik. Znajdujący się w parowniku czynnik odparowuje. Dalsze pobieranie ciepła prowadzi do wzrostu temperatury a wraz z nią ciśnienia. Przekroczenie granicy zadziałania czujnika uruchomi sprężarkę. Pracująca sprężarka wymieni nasycony ciepłem czynnik na nowy. Napływ do parownika świeżego czynnika powoduje spadek ciśnienia a więc wyłączenie sprężarki. Zasobnik znajdujący się przed sprężarką równoważy stan czynnika i ciśnienia. W taki sposób sterowana jest praca parownika w układach z dyszą dławiącą. Uszkodzony czujnik nie pozwoli włączyć sprężarki.

W parowniku wzrasta temperatura a co za tym idzie ciśnienie. Wzrost ciśnienia poza granicę czujnika uruchomi sprężarkę. Pracująca sprężarka powoduje wymianę nasyconego ciepłem czynnika na nowy. Napływ świeżego czynnika powoduje spadek temperatury i ciśnienia. W konsekwencji wyłączenie sprężarki. W taki sposób sterowana jest praca parownika w układach z dyszą dławiącą. Uszkodzony czujnik nie pozwoli włączyć sprężarki.

Ciśnienia w układzie klimatyzacji z dyszą dławiacą

 

Rys. Zmiany ciśnień wywołane włączaniem i wyłączaniem sprężarki w układzie z dyszą dławiącą. Bassa Pressione – wykres niskiego ciśnienia, Alta Pressione – wykres wysokiego ciśnienia.

Czujnik za parownikiem jest stycznikiem ciśnienia. Kontrolujemy go jak poprzednio omawiane przy zabezpieczeniu układu i pracy wentylatorów styczniki ciśnienia.

Do sterowania pracą parownika dodano jeszcze zabezpieczenie przed zamarzaniem. Zamontowano czujniki termostatyczne lub elektryczne zabezpieczenia. Ich zadaniem jest wyłączenie sprężarki, gdy temperatura parownika zbliża się do 0oC. Gdy układ klimatyzacji posiada sterownik informacja o temperaturze parownika trafia do sterownika. To on w razie potrzeby wyłącza sprężarkę. Trzeba testerem elektroniki kontrolować czy sterownik klimatyzacji nie zanotował błędu czujnika temperatury parownika nazywanego czasem „czujnikiem szronienia”. W blokach parametrów skontrolować należy wskazania tego czujnika i porównać z rzeczywistością.

Autor mgr. inż Jarosław Pieniek

Back to top