Informacje

Bądź na bieżąco

Kontrola czujników ciśnienia

Czujniki ciśnienia zabezpieczające układ mają najczęściej budowę styczników. W zależności od producenta układu może ich być kilka, w tedy każdy odpowiada za swój zakres ciśnień. Kilka styczników może być zintegrowanych we wspólnej obudowie. Pojedyncze styczniki mają dwa piny, zintegrowane posiadają cztery piny.

czujnik ciśnnienia klimatyzacji

Wygląd i schemat elektryczny zintegrowanego czujnika ciśnienia. Zastosowano w nim cztery zakresy pracy. Zakres I  i IV zabezpiecza układ. Zakres II i III uruchamia wentylatory.

 

Styczniki zamykają obwód elektryczny powyżej określonego ciśnienia. Gdy podejrzewamy usterkę stycznika, a jesteśmy pewni że istnieją warunki do uruchomienia układu (prawidłowe ciśnienie i temperatura), możemy dla próby wypiąć wtyczkę elektryczną z czujnika i zamiast niego wprowadzić „mostek” elektryczny. Gdy po tak wykonanej próbie układ zacznie pracować należy sprawdzić ciśnienia reakcji stycznika.
test czujnika ciśnienia klimatyzacji

Przed wymianą czujnika należy sprawdzić ciśnienia jego pracy

Należy podłączyć do niego miernik lub próbnik elektryczny i podłączając do azotu sprawdzić reakcję czujnika na wzrost ciśnienia. Stycznik powinien zamknąć obwód przy określonym ciśnieniu. Wartości ciśnienia dla danego czujnika należy odnaleźć w informacji technicznej. Uszkodzony czujnik należy wymienić.
Drugim rodzajem czujników kontrolujących ciśnienie są czujniki zmieniające opór przy zmianie wartości ciśnienia. Takie czujniki wskazują aktualne ciśnienie w układzie. Mają one trzy piny podłączeniowe. Informacja o ciśnieniu jest odczytywana przez elektroniczny zespół sterujący klimatyzacji lub sterownik silnika. To sterownik decyduje czy włączyć klimatyzację. Informacje o wartości ciśnienia należy odczytać ze sterownika, za pośrednictwem testera elektronicznego. Może on zgłosić błąd czujnika, jeżeli wartość wskazywanego ciśnienia jest poza zakresem. Jednak gdy czujnik będzie wskazywał ciśnienie nie prawidłowe, ale mieszczące się w tolerancji ciśnień, błąd nie zostanie zgłoszony. Trzeba wtedy w bloku parametrów pracy odczytać wartość ciśnienia i porównać ją ze wskazaniami manometrów. Różnice w odczytach, np. 1 bar w parametrach a 5 bar na manometrach, wskazują na usterkę czujnika lub jego okablowania. Gdy połączenie elektryczne jest w porządku należy wymienić czujnik.

Back to top