Informacje

Bądź na bieżąco

Sterowanie pracą sprężarki

Sprężarka jest wyposażona w sprzęgło elektromagnetyczne pozwalające na przeniesienie napędu. Sygnał uruchamiający sprężarkę jest napięciowy. Podanie na elektromagnes napięcia 12V uruchamia sprężarkę. Część sprężarek jest na stałe napędzana. Wtedy nie posiadają one sprzęgła. regulator sprężarkiRegulacja pracy odbywa się za pomocą siłownika elektromagnetycznego i jest kontrolowana przez sterownik. Sprężarka jest wysterowana w zależności od: zapotrzebowania na czynnik, bezpieczeństwa pracy sprężarki i układu. Uruchomienie sprężarki nastąpi, gdy występuje zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy.

Regulatory wydatku sprężarki: A – mechaniczny, B – elektromechaniczny

Test zaworu sprężarkiSprężarka o stałym wydatku będzie pracowała w sposób przerywany (sposób sterowania zostanie omówiony w sterowaniu pracą parownika). Zbyt duży przepływ czynnika wyłączy sprężarkę. Zostanie uruchomiona ponownie po pojawieniu się zapotrzebowania na czynnik chłodniczy. Sprężarki o zmiennym wydatku mogą pracować bez przerwy. Zmiana wydatku jest realizowana przez samą sprężarkę w sposób mechaniczny lub elektryczny i może być zarządzana przez sterownik.

Najczęściej regulacja odbywa się mechanicznie. Sprężarka tak reguluje wydatkiem by wartość ciśnienia po stronie ssącej była stała. Uszkodzony zawór wyłączy sprężarkę z pracy. Mimo obrotów wałka nie będzie ona pompować czynnika. Nowoczesne konstrukcje posiadają wysterowanie sprężarki za pomocą elektrozaworu sterowanego elektronicznie przez sterownik klimatyzacji. W tym przypadku dla kontroli sprawności trzeba posiadać tester elektroniki. W sterowniku należy szukać ewentualnych błędów zaworu. Niesprawny zawór niezależnie od konstrukcji trzeba wymienić na nowy.

termoczny czujnik sprężarkiKontrola ciągłości zaworu elektromechanicznego sprężarki. Opór wskazuje ciągłość. Wartość opory należy porównać z danymi z informacji technicznej.

Sprężarki mogą posiadać czujniki bezpieczeństwa. Są one mocowane w skrzyni korbowej lub do korpusu. Najczęściej są to czujniki temperatury. Wyłączają one pracę sprężarki, gdy temperatura przekroczy maksymalną wartość.

Uszkodzony czujnik temperatury sprężarki będzie blokował jej uruchomienie

Autor: Jarosław Pieniek

Back to top