Tag: Szkolenia FGC Warszawa

Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych według Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Nr zaświadczenia Imię             Nazwisko 001-04-2016 Krzysztof Szajerski 002-04-2016 Jacek Kaim 003-04-2016 Dariusz Borkowski 004-04-2016 Aleksandra Czarnecka 005-04-2016 Janusz [...]
Szkolenie F-gazy wega warszawa
Szkolenie F-gazy z wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz 881) Szkolenie F-gazy wega warszawaSzkolenie F-gazy Warszawa Co się zmieniło w 2016 roku w obsłudze klimatyzacji samochodowej? [...]
    Back to top