Informacje

Bądź na bieżąco

Rejestr zaświadczeń o odbytym szkoleniu

Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych według Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Nr zaświadczenia Imię             Nazwisko
001-04-2016 Krzysztof Szajerski
002-04-2016 Jacek Kaim
003-04-2016 Dariusz Borkowski
004-04-2016 Aleksandra Czarnecka
005-04-2016 Janusz Gawot
006-04-2016 Waldemar Pacewicz
007-04-2016 Kamil Krawczyk
008-04-2016 Krystian Krawczyk
009-04-2016 Mariusz Teterycz
010-04-2016 Marcin Łazuga
011-04-2016 Tomasz Kudan
012-04-2016 Jarosław Wojtaszczyk
013-04-2016 Tomasz Kisiński
014-04-2016 Janusz Woźniak
015-04-2016 Krzysztof Kochan
016-04-2016 Zbigniew Sakowski
017-04-2016 Michał Poks
018-04-2016 Marcin Maroń
019-01-2016 Dariusz Kowalczyk
020-04-2016 Marcin Migacz
021-04-2016 Damian Migacz
022-04-2016 Marek Markiewicz
023-04-2016 Marcin Tyborowski
024-04-2016 Andrzej Barszczewski
025-04-2016 Tadeusz Tomaszewski
026-04-2016 Grzegorz Reda
027-04-2016 Artur Słowiński
028-04-2016 Łukasz Tworek
029-04-2016 Zenon Rudak
030-04-2016 Irena Fiderer
031-05-2016 Robert Sosnowski
032-05-2016 Renata Galas
033-05-2016 Marcin Kępka
034-05-2016 Leszek Szymaniak
035-05-2016 Witold Gozdecki
036-05-2016 Mirosław Malinowski
037-05-2016 Piotr Rowiński
038-05-2016 Marcin Ciepałowicz
039-05-2016 Paweł Hermeła
040-05-2016 Arkadiusz Hermeła
041-05-2016 Jarosław Kostum
042-05-2016 Krzysztof Konderski
043-05-2016 Tomasz Łuszczyński
044-05-2016 Jarosław Bednarek
045-05-2016 Łukasz Niedzieski
046-05-2016 Zbigniew Kopeć
047-05-2016 Łukasz Michalski
048-05-2016 Mariusz Skaliński
049-05-2016 Paweł Scheffler
050-05-2016 Piotr Kustra
051-05-2016 Robert Włodek
052-05-2016 Paweł Czwarnóg
053-05-2016 Marcin Maszewski
054-05-2016 Jakub Król
055-05-2016 Tomasz Zawadzki
056-05-2016 Piotr Skalski
057-05-2016 Agnieszka Sturcbecher
058-05-2016 Paweł Ziółkowski
059-05-2016 Andrzej Kszowski
060-05-2016 Marcin Sitek
061-05-2016 Justyna Malinowska
062-06-2016 Marek Cieślak
063-06-2016 Jacek Rusowicz
064-06-2016 Agnieszka Kozłowska
065-06-2016 Sylwester Szubiński
066-06-2016 Krzysztof Rafalski
067-06-2016 Marcin Rafalski
068-06-2016 Tomasz Bąder
069-06-2016 Maciej Woźnica
070-06-2016 Dariusz Perzanowski
071-06-2016 Artur Cieśliński
072-06-2016 Waldemar  Gliniak
073-06-2016 Maciej Flejszman
074-06-2016 Wojciech Serwach
075-06-2016 Robert Misiek
076-06-2016 Andrzej Rybicki
077-06-2016 Dominik Całka
078-06-2016 Łukasz Stępniewski
079-06-2016 Emil Pytlarczyk
080-06-2016 Sebastian Kujawa
081-06-2016 Andrzej Kula
082-06-2016 Jarosław Kujawa
083-06-2016 Jarosław Karbowniak
084-06-2016 Sebastian Kopeć
085-06-2016 Konrad Kopeć
086-07-2016 Paweł Zawłodzki
087-07-2016 Bartłomiej Karkulak
088-07-2016 Przemysław Szymanik
089-07-2016 Damian Kasprzyk
090-07-2016 Piotr Dylakiewicz
091-07-2016 Karol Kondewicz
092-07-2016 Marcin Suski
093-08-2016 Agata Bergander
094-08-2016 Mariusz Snieguła
095-08-2016 Arkadiusz Andrzejczak
096-08-2016 Jarosław Kruczyński
097-08-2016 Tomasz Powierza
098-08-2016 Marian Potakowski
099-08-2016 Sylwester Potakowski
100-11-2016 Arkadiusz Kubarycz
101-11-2016 Krystian Śmietana
102-11-2016 Maciej Kędzierski
103-11-2016 Krzysztof Wałęsa
104-11-2016 Mateusz Henkel
105-11-2016 Marek Rodakiewicz
106-11-2016 Marek Błaszczyszyn
107-11-2016 Fryderyk Kaczor
108-11-2016 Krzysztof Buczyński
109-11-2016 Marcin Socha
110-11-2016 Wiktor Haremza
111-11-2016 Paweł Raczycki
112-11-2016 Grzegorz Fuszara
113-11-2016 Oleksandr Svystun
114-11-2016 Marek Gręda
115-11-2016 Artur Kubiński
116-11-2016 Ernest Piskorski
117-11-2016 Jacek Kucharski
118-11-2016 Marcin Baranowski
119-11-2016 Marek Lewandowski
120-11-2016 Piotr Sajak
121-11-2016 Rafał Bahrij
122-03-2017 Janusz Sobieski
123-03-2017 Jakub Foryt
124-03-2017 Arkadiusz Kurek
125-03-2017 Andrzej Żurawski
126-03-2017 Bruno Piekatz
127-03-2017 Daniel Biszczanik
128-03-2017 Adam Karp
129-03-2017 Joanna Marciniak
130-03-2017 Marcin Lewandowski
131-04-2017 Ryszard Kostrzewski
132-04-2017 Rafał Chomontek
133-04-2017 Łukasz Szczechowski
134-04-2017 Marek Kulikowski
135-04-2017 Radosław Tafelski
136-04-2017 Andrzej Zuzga
137-04-2017 Marek Bury
138-04-2017 Karol Zacharjasiewicz
139-04-2017 Jan Durlak
140-04-2017 Dariusz Durlak
141-04-2017 Łukasz Podlasin
142-04-2017 Adam Wilczewski
143-04-2017 Ryszard Niedziński
144-05-2017 Marcin Okurowski
145-06-2017 Damian Dziurka
146-06-2017 Mateusz Chmura
147-06-2017 Rafał Matak
148-06-2017 Marek Bareja
149-07-2017 Przemysław Juraszek
150-07-2017 Marcin Kasprzak
151-07-2017 Rafał Miścikowski
152-08-2017 Damian Lubecki
153-08-2017 Henryk Piętka
154-08-2017 Krzysztof Charczuk
155-08-2017 Zbigniew Litwiniak
156-09-2017 Ihor Vinichuk
157-01-2018 Damian Szaro
158-02-2018 Krzysztof Zając
159-02-2018 Ewa Olewińska
160-03-2018 Zbigniew Kisiel
161-03-2018 Arkadiusz Jankowski
162-03-2018 Waldemar Niewęgłowski
163-03-2018 Arkadiusz Krześlak
164-03-2018 Jarosław Góralski
165-03-2018 Tomasz Rybicki
166-03-2018 Michał Mazurek
167-03-2018 Paweł Staniewski
168-03-2018 Piotr Pachucki
169-03-2018 Bogusław Dowierciał
170-04-2018 Mariusz Baścik
171-04-2018 Paweł Hubicz
172-04-2018 Karol Musiałek
173-04-2018 Janusz Opałka
174-04-2018 Arkadiusz Suchodolski
175-04-2018 Krzysztof Winiecki
176-04-2018 Mikołaj Winiecki
177-04-2018 Dmitry Dudik
178-05-2018 Adam Zawada
179-05-2018 Marcin Kozieł
180-05-2018 Łukasz Ociesa
181-05-2018 Piotr Druzic
182-05-2018 Radosław Ołowiak
183-05-2018 Krzysztof Kazubski
184-06-2019 Jacek Kowalczyk
185-06-2019 Tomasz Sołkowicz
186-07-2018 Stefan Sybirski
187-07-2019 Kamil Kulicki
188-07-2018 Rafał Rusinowicz
189-10-2018 Tadeusz Kulig
190-10-2018 Tomasz Kuczewski
191-10-2018 Krzysztof Ochała
192-11-2018 Czesław Janisio
193-11-2018 Krzysztof Waszkowiak
194-11-2018 Kamil Błaszkowski
195-03-2019 Adam Marasek
196-04-2019 Roman Maluszycki
197-04-2019 Kamil Klubek
198-04-2019 Radosław Przybylak
199-04-2019 Piotr Galewski
200-04-2019 Łukasz Tylak
201-04-2019 Robert Bartyzel
202-04-2019 Łukasz Nowosielecki
203-04-2019 Daniel Wyskup
204-04-2019 Robert Kosarewicz
205-05-2019 Marcin Zielonka
206-05-2019 Rafał Zielonka
207-05-2019 Dariusz Wróbel
208-05-2019 Mateusz Piekielnik
209-05-2019 Krzysztof Kanaszewski
210-06-2019 Łukasz Sucharski
211-06-2019 Łukasz Czaplicki
212-06-2019 Sławomir Lendzion
213-06-2019 Artur Kaźmierczuk
214-06-2019 Daniel Dymel
215-06-2019 Michał Dąbkowski
216-06-2019 Krzysztof Mierzejek
217-07-2019 Rafał Marciniak
218-07-2019 Michał Orkwiszewski
219-07-2019 Piotr Gogłoza
220-07-2019 Paweł Glinka
221-07-2019 Marcin Rakowski
222-07-2019 Zbigniew Rakowski
223-07-2019 Sebastian Goździarski
224-07-2019 Yauheni Zhyhalau
225-07-2019 Maksym Ostapenko
226-07-2019 Dmytro Iskakov
227-07-2019 Muntazir Seth Gulam
228-07-2019 Grzegorz Rulkiewicz
230-08-2019 Piotr Żegleń
231-08-2019 Damian Barnowski
232-08-2019 Daniel Żegleń
233-08-2019 Kamil Płocharczyk
234-10-2019 Przemysław Krupiński
235-04-2020 Dariusz Banasik
236-04-2020 Kamil Krzeczkowski
237-05-2020 Piotr Pysiak
238-05-2020 Marcin Latoch
239-05-2020 Grzegorz Suchocki
240-05-2020 Hubert Zakrzewski
241-05-2020 Michał Jóźwiak
242-05-2020 Witold Filipczak
243-05-2020 Patryk Pastuszak
244-05-2020 Robert Wyrąbkiewicz
245-05-2020 Zygmunt Grzesiuk
246-05-2020 Konrad Maćkowski
247-05-2020 Dariusz Kwaśny
248-05-2020 Andrzej Makarski
249-06-2020 Piotr Gajewski
250-06-2020 Jarosław Banaszek
251-06-2020 Radosław Klepa
252-06-2020 Konrad Stolarczyk
253-06-2020 Robert Białek
254-06-2020 Oskar Szmidtka
255-07-2020 Piotr Grzybowski
256-07-2020 Grzegorz Piotrowski
257-07-2020 Marcin Broler
258-07-2020 Sebastian Walczuk
259-07-2020 Artur Polok
260-07-2020 Adam Pacler
261-07-2020 Jacek Wawer
262-07-2020 Marcin Piłat
263-07-2020 Janusz Kosiec
264-07-2020 Piotr Grudzień
265-07-2020 Piotr Sobczyk
266-07-2020 Paweł Szajewski
267-07-2020 Artur Krajewski
268-07-2020 Arshlak Gharibyan
269-07-2020 Patryk Mak
270-07-2020 Marcin Kuciński
271-07-2020 Mariusz Fronczak
272-07-2020 Grzegorz Gruchot
273-07-2020 Jacek Jeż
274-07-2020 Vadim Kuzmin
275-07-2020 Krzysztof Siedlecki
276-07-2020 Jakub Kołucki
277-08-2020 Michał Jedynak
278-08-2020 Marek Adamkiewicz
279-09-2020 Grzegorz Tomaszewski
280-09-2020 Robert Zawół
281-09-2020 Marek Zawół
282-12-2020 Tomasz Witaszczyk
283-01-2021 Szymon Jakieła
284-01-2021 Grzegorz Jakieła
285-01-2021 Michał Jaskurzyński
286-02-2021 Bogusław Król
287-02-2021 Robert Walczak
288-02-2021 Paweł Możejko
289-03-2021 Sławomir Andrzejewski
290-03-2021 Norbert Bakalarz
291-03-2021 Piotr Gosk
292-03-2021 Cezary Kłobusiński
293-03-2021 Kamil Kwas
294-03-2021 Jacek Olszewski
295-03-2021 Jarosław Talarek
296-04-2021 Rafał Stencel
297-04-2021 Damian Lenart
298-04-2021 Piotr Świerz
299-06-2021 Karolina Wojciechowska
300-06-2021 Wojciech Szmuksta
301-06-2021 Andrzej Dybek
302-06-2021 Bohdan Feichuk
303-06-2021 Małgorzata Rabenda
304-06-2021 Damian Paśniewski
305-06-2021 Wojciech Tomczyk
306-07-2021 Andrzej Sikora
307-08-2021 Zbigniew Kaczorowski
308-08-2021 Mariusz Kałuziński
309-08-2021 Adam Mańka
310-08-2021 Kordian Klubek
311-08-2021 Michał Domaszewicz
312-08-2021 Andrzej Dunda
313-08-2021 Mateusz Kitliński
314-08-2021 Daniel Skinderowicz
315-08-2021 Marcin Siwko
316-08-2021 Sebastian Bachaj
317-11-2021 Piotr Izdebski
318-11-2021 Krzysztof Głąb
319-12-2021 Damian Bykowski
320-02-2022 Grzegorz Szulc
321-02-2022 Aliaksandr Barysenka
322-02-2022 Adam Krzeczkowski
323-02-2022 Anna Markowska
324-02-2022 Tomasz Markowski
325-02-2022 Paweł Markowski
326-03-2022 Damian Brodowski
327-03-2022 Leszek Zych
328-04-2022 Piotr Kuśmierowski
329-04-2022 Łukasz Drabarek
330-04-2022 Grzegorz Sałowski
331-04-2022 Bartłomiej Zakrzewski
332-04-2022 Paweł Potacki
333-04-2022 Kamil Olejniczak
334-04-2022 Roman Voloshyn
335-05-2022 Szymon Romanowski
336-06-2022 Krzysztof Gałecki
337-08-2022 Mariusz Zajączkowski
338-09-2022 Mariusz Wewerek
339-10-2022 Damian Pajączkowski
340-03-2023 Andrzej Kozłowski
341-03-2023 Andrii Smirnov
342-03-2023 Wojciech Sadło
343-03-2023 Michał Sadło
344-03-2023 Mateusz Florczak
345-03-2023 Kamil Wąsowski
346-05-2023 Evgeniy Kozich
347-05-2023 Tomasz Białobrzewski
348-06-2023 Wojciech Gierat
349-06-2023 Mariusz Zenka
350-06-2023 Kacper Smagoń
351-06-2023 Hubert Kołecki
352-06-2023 Szczepan Zalejski
353-06-2023 Mariusz Kłósek
354-07-2023 Bartosz Kaczor
355-07-2023 Dawid Kot
356-07-2023 Robert Głogowski
357-07-2023 Tomasz Węgielewski
358-07-2023 Paweł Zalewski
359-07-2023 Kamil Łapucha
360-09-2023 Szymon Sienkiewicz

Jeszcze nie masz zaświadczenia?

Wyślij zgłoszenie na adres: wega@wega.net.pl lub zadzwoń 602 351982

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top