Informacje

Bądź na bieżąco

Szkolenie – Klimatyzacja samochodowa F-gazy

Szkolenie f-gazy Warszawa

szkolenie1Szkolenie F-gazy z wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz 881)

Co się zmieniło w 2016 roku w obsłudze klimatyzacji samochodowej?

Przede wszystkim obrót czynnika chłodniczego stał się kontrolowany i każdy dokonujący zakupu czynnika musi mieć zakończone szkolenie f-gazy. Czynnika chłodniczego w opakowaniu zbiorczym nie może już kupić osoba prywatna. Zawsze jest sprzedawany na fakturę. Dodatkowo każdy nabywca jest zobowiązany do kontroli zużycia tego czynnika i musi się z niego rozliczyć.

Co w praktyce oznacza kontrola obrotu czynnikiem? Każdy nabywca musi prowadzić rejestr zużycia czynnika chłodniczego i zgodnie z nim do 28 lutego następnego roku złożyć stosowne oświadczenie. Dodatkowo każde zużycie  musi być potwierdzone fakturą sprzedaży lub rachunkiem.

Żeby sprostać powyższym wymogom ustawodawca nałożył obowiązek przeszkolenia z zakresu obsługi fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli w motoryzacji czynników chłodniczych R134a oraz HFO-1234yf.

O kolejnych zmianach mówimy już na szkoleniu….

 

Kto musi odbyć szkolenie?

Każda osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach samochodowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz każda osoba przyjmująca dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przeprowadzonym według Rozporządzenia Komisji (WE) NR 307/2008.

Cel szkolenia

Zapoznanie z wymogami ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w ustawie.

Obraz 029

 

Program szkolenia

Część teoretyczna (4 godziny)

Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska

• Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych elementy fizyki i termodynamiki wykorzystywane w systemach klimatyzacji,

• Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i własności fluorowych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych,

• Wpływ czynników chłodniczych na środowisko,

• Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP),

• Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP),

• Podstawowa wiedza na temat stosowanych przepisów rozporządzenia (WE) 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE oraz ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881),

• Powszechnie stosowane procedury odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych,

• Metody kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Część praktyczna (1h)

Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie Fluorowanych gazów cieplarnianych

• Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy,

• Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane,

• Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

Sposób organizacji szkolenia:

– Organizator: Wega s.c.

– Prowadzący: mgr inż. Jarosław Pieniek

– Czas trwania: 9.00 – 14.00

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

ul. Żeromskiego 66/72, 01-846 Warszawa

 

Wyślij zgłoszenie na adres: wega@wega.net.pl lub zadzwoń 602 351982

Leave comments

Your email address will not be published.*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top