Informacje

Bądź na bieżąco

Szkolenie F-gazy – Klimatyzacja samochodowa

 • Aktualności, Szkolenia
 • Możliwość komentowania Szkolenie F-gazy – Klimatyzacja samochodowa została wyłączona

Szkolenie F-gazy z wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz 881)

Szkolenie F-gazy wega warszawa
Szkolenie F-gazy Warszawa
Co się zmieniło w 2016 roku w obsłudze klimatyzacji samochodowej?

Przede wszystkim obrót czynnika chłodniczego stał się kontrolowany i każdy dokonujący zakupu czynnika musi mieć zakończone szkolenie f-gazy. Czynnika chłodniczego w opakowaniu zbiorczym nie może już kupić osoba prywatna, ponieważ zawsze jest sprzedawany na fakturę. Dodatkowo każdy nabywca jest zobowiązany do kontroli zużycia tego czynnika i musi się z niego rozliczyć.

Co w praktyce oznacza kontrola obrotu czynnikiem? Zgodnie z ustawą każdy nabywca musi prowadzić rejestr zużycia czynnika chłodniczego i zgodnie z nim do 28 lutego następnego roku złożyć stosowne oświadczenie. Dodatkowo każde zużycie  musi być potwierdzone fakturą sprzedaży lub rachunkiem.

Żeby sprostać powyższym wymogom ustawodawca nałożył obowiązek przeszkolenia z zakresu obsługi fluorowanych gazów cieplarnianych, czyli w motoryzacji czynników chłodniczych R134a oraz HFO-1234yf.

O kolejnych zmianach mówimy już na szkoleniu….

Kto musi odbyć szkolenie?

Każda osoba fizyczna wykonująca czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach samochodowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz każda osoba przyjmująca dostawy substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przeprowadzonym według Rozporządzenia Komisji (WE) NR 307/2008.

Cel szkolenia
 1. Zapoznanie z wymogami ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 2. Zdobycie kwalifikacji do wykonywania czynności określonych w ustawie.

 

Program szkolenia

Część teoretyczna (4 godziny)

Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

 • Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych elementy fizyki i termodynamiki, które wykorzystywane są w systemach klimatyzacji,
 • Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i własności fluorowych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych,
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko,
 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP),
 • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP),
 • Podstawowa wiedza na temat stosowanych przepisów rozporządzenia (WE) 842/2006, dyrektywy 2006/40/WE oraz ustawy, z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 881),
 • Powszechnie stosowane procedury odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • Metody kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Część praktyczna (1h)

Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie Fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy,
 • Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane,
 • Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.

 

Sposób organizacji szkolenia:

 • Organizator: Wega s.c.
 • Prowadzący: mgr inż. Jarosław Pieniek
 • Czas trwania: 9.00 – 14.00
 • Miejsce: ul. Żeromskiego 66/72, 01-846 Warszawa

 

Wyślij zgłoszenie na adres: wega@wega.net.pl lub zadzwoń 602 351982
Back to top