Informacje

Bądź na bieżąco

Jak dobrać uniwersalną sondę lambda

W czasie naprawy polegającej na wymianie sondy lambda najlepiej stosować jako część zamienną sondę przeznaczoną do danego samochodu. Sonda taka dysponuje odpowiednimi parametrami, a odpowiednia wtyczka zapewnia prawidłowe podłączenie elektryczne sondy.

W przypadku braku możliwości zastosowania sondy dedykowanej do danego samochodu istnieje możliwość doboru sondy uniwersalnej według katalogu. Jeśli pojazd nie znajduje się w katalogu sond lambda istnieje możliwość samodzielnego doboru sondy uniwersalnej. W takiej sytuacji producent sondy nie ponosi odpowiedzialności za jej prawidłowy dobór i działanie.

Dobór uniwersalnej sondy lambda

1. policzyć ilość kabli wychodzących ze starej sondy lambda;

2. zidentyfikować na podstawie tabeli 1 i 2  oraz kolorów kabli: rodzaj sondy i przeznaczenie kabli wychodzących;

3. sprawdzić omomierzem rodzaj zastosowanej grzałki;

4. sprawdzić czy potencjał dolny sygnału jest wolny czy jest to masa sondy.

Tabela 1. Dobór sondy Golden Lodge

Dobór uniwersalnej sondy lambda

 

Tabela 2. Rodzaje typowych sond lambdaDobór uniwersalnej sondy lambda

Nietypowe sondy lambda dobieramy zawsze indywidualnie tel 22 863 8537

Back to top