Informacje

Bądź na bieżąco

O ile większe zużycie paliwa powoduje układ klimatyzacji?

– Zwiększone zużycie paliwa uzależnione jest od wielu czynników. Może wynosić do 10%.

Zwiększone zużycie zależne jest od rodzaju systemu klimatyzacji, eksploatacyjnego stanu samochodu,
zewnętrznej temperatury i przyzwyczajeń użytkowych kierowcy. Kolejnym kryterium jest stan pielęgnacji i konserwacji układu klimatyzacji. Rozwój konstrukcyjny samochodów także w tej dziedzinie poczynił ogromne postępy. Istnieją systemy klimatyzacji z regulowanymi i samoregulującymi się kompresorami, od których, w zależności od stanu użytkowania, nie zawsze żąda się pełnej mocy. Wiele układów klimatyzacji posiada aktualnie automatyczną regulację temperatury lub w pełni automatyczne sterowanie temperaturą i klapami wentylacji. Te nowe wynalazki znacznie przyczyniają się do tego, by większe zużycie paliwa utrzymywać tak nisko jak to możliwe. W ruchu miejskim zwiększone zużycie jest nieco wyższe niż na autostradach ub drogach podmiejskich. Wraz z rosnącą temperaturą zewnętrzną od klimatyzacji żąda się większej mocy chłodzenia, co naturalnie także prowadzi do większego zużycia paliwa. Ten, kto używa klimatyzacji od początku podróży aż do jej celu w sposób ciągły, zużywa więcej paliwa niż to konieczne. Dzięki efektowi „dochładzania” można wyłączać klimatyzację już kilka kilometrów przed końcem jazdy (prosimy przeczytać o tym w punkcie „Jak stosować klimatyzację najbardziej efektywnie?“). Źle lub wcale nie konserwowane systemy prowadzą czasem do konkluzji u klientów „Zużycie paliwa wzrosło“. Przy zbyt małej ilości czynnika chłodniczego wydajność chłodzenia układu klimatyzacji utrzymywana jest dzięki temu, że kompresor pracuje częściej i dłużej niż normalnie. Zwiększa to oczywiście także zużycie. Z reguły większe zużycie paliwa przez używanie klimatyzacji wynosi 5 – 10 %. Jest to jednakże względne, ponieważ samochody bez klimatyzacji przy wyższych zewnętrznych temperaturach najczęściej jeżdżą z otwartymi oknami/odsuwanym dachem i przez większy opór powietrza powoduje to przybliżone wyższe zużycie.

Według materiałów firmy Hella

Back to top