Informacje

Bądź na bieżąco

Jak poznam, że z moją klimatyzacją coś jest nie w porządku?

– Niedostateczna moc chłodzenia.
– Zwiększone zużycie paliwa.
– Nienormalne odgłosy.
– Zaparowane szyby.
– Nieprzyjemny zapach.

Podane wyżej punkty mogą być oznaka nieprawidłowo konserwowanej lub źle działającej klimatyzacji. Brak czynnika chłodniczego może być przyczyną niedostatecznej mocy chłodzenia (patrz także „Dlaczego trzeba konserwować układ klimatyzacji?”). Zwiększone zużycie paliwa może być spowodowane zbyt częstym i zbyt długim załączaniem się kompresora klimatyzacji (patrz także „O ile większe zużycie paliwa powoduje układ klimatyzacji?“). Odgłosy, które rejestrowane są tylko przy włączonej klimatyzacji, powodowane są najczęściej przez kompresor lub zawór rozprężny. Permanentne zaparowanie szyb często jest oznaką zanieczyszczonego filtra przeciwpyłkowego (patrz także „Dlaczego szyby pokrywają się parą?“). Zatęchły zapach może być powodowany przez bakterie lub grzyby zagnieżdżone na parowniku. Również zużyty filtr przeciwpyłkowy może być tego przyczyną (patrz także „Dlaczego klimatyzację należy regularnie odkażać?“ oraz „Dlaczego konieczna jest wymiana filtra przeciwpyłkowego?“). Aby uniknąć szkód wynikających z następstw awarii, układ klimatyzacji należy niezwłocznie skontrolować w wykwalifikowanym klimatyzacja warszawa warsztacie.

Według materiałów firmy Hella

Back to top