Informacje

Bądź na bieżąco

Dlaczego w zależności od warsztatu czasami istnieją znaczne różnice cenowe za serwis klimatyzacji?

– Różny zakres wykonanych prac.
– Różne definicje przeglądu, serwisu klimatyzacji itd.

Częste znaczne różnice cenowe różnych usługodawców przeglądów klimatyzacji, serwisów układu, wynikają z różnego zakresu przeprowadzanych prac. Używane na rynku pojęcia „przegląd klimatyzacji”, „serwis klimatyzacji”, „konserwacja”, „test”, nie są jednolicie zdefiniowane. U niektórych usługodawców nie ma np. całych procesów roboczych, co naturalnie prowadzi do korzystniejszych cen. Oferty można porównywać dopiero wtedy, gdy zakres kontroli, przeprowadzone prace i ewentualnie wymienione części są identyczne.

Według materiałów firmy Hella

Back to top