Informacje

Bądź na bieżąco

W jaki sposób przebiega przegląd klimatyzacji?

– Odessany zostaje czynnik chłodniczy.
– Wymieniany jest osuszacz (co 2 lata).
– Wilgoć usuwana jest z systemu pompą próżniową.
– Odbywa się wzrokowa kontrola wszystkich zespołów, kontrola elementów połączeniowych i napędowych oraz okablowania i elementów obsługi.
– Układ klimatyzacji na nowo napełniany jest zalecaną przez producenta ilością czynnika chłodniczego. Skontrolowany/wymieniony zostaje filtr przeciwpyłkowy (co rok lub co 15.000 km).
– Przeprowadzona jest kontrola funkcji i szczelności całego systemu.
– Udokumentowane zostają wyniki poszczególnych etapów kontroli.

Według materiałów firmy Hella

Back to top