Informacje

Bądź na bieżąco

Dlaczego klimatyzację należy używać nie tylko latem?

– Aby szybciej zniknęła para na szybach.
– Dla zdrowszego klimatu we wnętrzu pojazdu.
– Aby upewnić się, że wiosną układ nadal będzie sprawny.

Szyby pokryte parą stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. W trybie ogrzewania z załączoną klimatyzacją powietrze jest nie tylko podgrzewane, lecz równocześnie osuszane (w: „Dlaczego szyby pokrywają się parą?“ podano bliższe szczegóły). Przyczynia się to do zdrowszego klimatu we wnętrzu pojazdu. Aby zagwarantować, by kompresor klimatyzacji stale był zasilany olejem i uszczelki w całym systemie nie powysychały, układ klimatyzacji musi być eksploatowany także zimą co tydzień przez kilka minut. Przyczynia się to również do tego, że wiosną nie stwierdza się „nagle”, że klimatyzacja nie działa.

Według materiałów firmy Hella

Back to top