Informacje

Bądź na bieżąco

Jak można zdefiniować poszczególne pojęcia „przegląd“, „serwis“, „konserwacja“, „test“ klimatyzacji?

– „Przegląd“ i „test“ klimatyzacji obejmują sprawdzenie określonych parametrów bez wymiany czynnika chłodniczego.
– „Serwis“ i „konserwacja“ klimatyzacji obejmują kompletną kontrolę włącznie z wymianą czynnika chłodniczego i różnych części.

Pytanie czym jest „przegląd (check)“, „serwis“ itd. stawiane jest stale. Niestety nie ma jeszcze na rynku jednolitej definicji. Przy czym pojęcia „przegląd“ i „test“ oraz „serwis“ i „konserwacja“ można traktować jako równoważne. Wykwalifikowany warsztat klimatyzacji powinien trzymać się następujących sposobów działania:
„Przegląd“ lub „test“ należy przeprowadzać raz w roku. Służy on sprawdzeniu ważnych parametrów, takich jak wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, temperatura strumienia wydmuchu na dyszy środkowej. Można z tego wysnuć ogólne oceny co do stanu systemu klimatyzacji i można ewentualnie natychmiast rozpoznać poważne błędy. Razem z tym należy sprawdzić lub wymienić w każdym przypadku filtr przeciwpyłkowy. Poza tym „przegląd“/ „test“ obejmuje wzrokową kontrolę wszystkich istotnych i łatwo dostępnych komponentów systemu klimatyzacji.
WSKAZÓWKA:
Zwrócić uwagę na powstawanie nieprzyjemnego zapachu w kabinie samochodu. Regularne odkażanie parownika lub kanałów wentylacji to działania profilaktyczne!

„Serwis“ lub „konserwację“ należy przeprowadzać co 2 lata. Są przy tym kontrolowane także wysokie i niskie ciśnienie, temperatura strumienia wydmuchu i filtr przeciwpyłowy, który względnie jest wymieniany. Ponadto następuje kontrola wszystkich istotnych komponentów. Następuje wymiana czynnika chłodniczego i w razie potrzeby dodanie środka kontrastowego do systemu. Następnie dokonywana jest kontrola szczelności wszystkich elementów oraz komponentów połączeniowych. Wymiana osuszacza lub akumulatora powinna nastąpić także po 2 latach (patrz tutaj także „Dlaczego musi zostać wymieniony także filtr – osuszacz“ oraz „Czy są wyjątki od 2-rocznego okresu pomiędzy wymianami?“)
WSKAZÓWKA:
Odkażanie parownika względnie kanałów wentylacji należy pilnie zalecać klientowi po 2 latach. Im dłuższy okres pomiędzy odkażeniami, tym trudniejsze jest późniejsze usuwanie już powstałego nieprzyjemnego zapachu.

Według materiałów firmy Hella

Back to top