Informacje

Bądź na bieżąco

Czy są wyjątki od 2-letniej wymiany filtra klimatyzacji?

– Producent pojazdu nie przewidział przepisowej wymiany i pojazd jest jeszcze w okresie gwarancji.
– Filtr – osuszacz i kondensator stanowią jeden zespół.
– Nieprzeciętnie duży nakład pracy.
– Klimatyzacja jest nieszczelna.

W niewielu określonych przypadkach istnieją wyjątki, które uzasadniają odejście od 2-letniego okresu pomiędzy wymianami filtra – osuszacza i akumulatora: jeśli samochód jest jeszcze na okresie gwarancji producenta, a ten nie przewiduje przepisowej wymiany osuszacza/akumulatora w określonych przedziałach 24 czasu, można zrezygnować z wymiany podczas normalnego serwisu klimatyzacji. Winno się to jednakże odbywać w porozumieniu z klientem względnie z producentem pojazdu. W przypadku niewielkiej ilości pojazdów filtr – osuszacz i kondensator tworzą nierozdzielny i nie dający się zregenerować zespół. Ze względu na nadzwyczajny czynnik wkładu pracy lub kosztów nie należy tutaj wymieniać kompletnego zespołu koniecznie co 2 lata. Odnosi się to do niewielu typów samochodów, w których wymiana akumulatora/osuszacza związana jest z nieprzeciętnie wysokim nakładem pracy. Należy się tutaj zastanowić i rozważyć na ile wystarczy okres pomiędzy wymianami 3- lub 4-letni. Gdyby miało się okazać, że układ klimatyzacji jest nieszczelny i nie ma już czynnika chłodniczego, to w każdym wypadku trzeba wymienić filtr – osuszacz/akumulator, nawet jeśli nie ma on jeszcze 2 lat.

WSKAZÓWKA:
Poprzez coroczne, dłuższe wytwarzanie próżni w przypadku ww. „problemów“ można odczekać z wymianą filtra – osuszacza/ akumulatora.

Według materiałów firmy Hella

Back to top