Informacje

Bądź na bieżąco

Czy czynnik chłodniczy wydostający się we wnętrzu pojazdu jest szkodliwy dla zdrowia?

– Szkody dla zdrowia są raczej wykluczone.

Szkody dla zdrowia spowodowane wydostającym się czynnikiem chłodniczym we wnętrzu kabiny są bardzo
nieprawdopodobne. Gdyby przez nieszczelność (np. parownika) czynnik chłodniczy dostał się do wnętrza, to z reguły odbywa się to powoli. Dzięki stałej wymianie świeżego powietrza koncentrację czynnika chłodniczego (obj. %) we wnętrzu samochodu w przypadku nieszczelności należy określić jako nikłą. Jedynie w ekstremalnie rzadkich sytuacjach – pojazd był dłuższy czas eksploatowany z cyrkulacją wewnętrzną, a czynnik chłodniczy wydostał się w sposób gwałtowny – negatywnego oddziaływania zdrowotnego spowodowanego brakiem tlenu nie da się całkowicie wykluczyć.

Według materiałów firmy Hella

Back to top