Zasada działania silnika z sondą lambda

Sonda lambda zwana także czujnikiem tlenu mierzy zawartość tlenu w spalinach. Jeśli układ zasilania silnika i układy odpowiadające za emisje i odprowadzenie spalin są sprawne można przyjąć, że ilość tlenu w spalinach wynika ze składu mieszanki w cylindrze. W takim przypadku ECU sterujące układem wtryskowym używa sygnałów sondy lambda do korekcji składu mieszanki poprzez wydłużenie [...]

    Back to top